เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน20,858.2919,071.7220,004.6717,440.0013,600.0017,000.4016.39 %28.69 %15.02 %
ตุลาคม21,142.9219,169.1617,349.2513,962.0214,594.0212,656.4033.96 %23.87 %27.05 %
พฤศจิกายน19,545.3017,600.9017,538.3312,731.6411,395.6412,510.7834.86 %35.26 %28.67 %
ธันวาคม17,391.7315,762.9215,854.409,917.169,141.1610,488.4042.98 %42.01 %33.85 %
มกราคม17,876.7617,013.0814,827.7610,451.6411,643.649,672.4041.54 %31.56 %34.77 %
กุมภาพันธ์21,533.6117,622.2917,291.8312,446.7811,238.7810,982.7842.20 %36.22 %36.49 %
มีนาคม22,507.9419,214.7920,237.3016,930.0216,690.0219,197.1624.78 %13.14 %5.14 %
เมษายน23,066.5319,469.8320,109.8516,421.1616,453.1616,179.5428.81 %15.49 %19.54 %
พฤษภาคม22,275.3321,785.9720,211.2016,712.4018,192.4018,350.7824.97 %16.49 %9.20 %
มิถุนายน21,621.8921,073.4319,763.1416,798.7819,158.7818,666.0222.31 %9.09 %5.55 %
กรกฎาคม20,585.3620,381.6819,349.2814,856.4017,248.4017,424.4027.83 %15.37 %9.95 %
สิงหาคม19,003.4819,050.5820,686.5413,650.0216,362.0218,962.0228.17 %14.11 %8.34 %
รวม 6 เดือน118,348.61106,240.07102,866.2476,949.2471,613.2473,311.1634.98 %32.59 %28.73 %
รวม 12 เดือน247,409.14227,216.35223,223.55172,318.02175,718.02182,091.0830.35 %22.66 %18.43 %