เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,322.333,397.643,235.391,241.001,584.001,143.0062.65 %53.38 %64.67 %
ตุลาคม3,362.063,469.242,988.621,053.001,450.00843.0068.68 %58.20 %71.79 %
พฤศจิกายน3,364.723,254.523,128.62880.001,290.00864.0073.85 %60.36 %72.38 %
ธันวาคม2,825.842,745.463,186.78495.00593.00509.0082.48 %78.40 %84.03 %
มกราคม3,126.493,452.273,021.67556.00831.00552.0082.22 %75.93 %81.73 %
กุมภาพันธ์2,972.023,246.963,212.01566.00867.00573.0080.96 %73.30 %82.16 %
มีนาคม3,297.423,932.134,029.491,198.001,519.001,076.0063.67 %61.37 %73.30 %
เมษายน3,362.013,758.303,355.841,336.001,841.001,253.0060.26 %51.02 %62.66 %
พฤษภาคม3,714.723,437.533,682.632,253.001,851.001,801.0039.35 %46.15 %51.09 %
มิถุนายน3,409.433,755.244,052.401,629.001,691.001,727.0052.22 %54.97 %57.38 %
กรกฎาคม3,415.983,596.673,723.801,642.001,552.001,554.0051.93 %56.85 %58.27 %
สิงหาคม3,431.313,440.174,099.321,600.001,372.001,687.0053.37 %60.12 %58.85 %
รวม 6 เดือน18,973.4619,566.0918,773.094,791.006,615.004,484.0074.75 %66.19 %76.11 %
รวม 12 เดือน39,604.3341,486.1341,716.5714,449.0016,441.0013,582.0063.52 %60.37 %67.44 %