เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน10,032.1819,807.8420,322.595,658.8015,555.4018,500.0043.59 %21.47 %8.97 %
ตุลาคม9,829.3220,104.4719,591.163,786.4628,072.4616,948.4661.48 %-39.63 %13.49 %
พฤศจิกายน9,909.8819,687.9519,947.645,812.808,155.8016,111.8041.34 %58.57 %19.23 %
ธันวาคม8,935.0519,697.8119,137.994,201.4613,013.6616,948.4652.98 %33.93 %11.44 %
มกราคม9,769.4320,395.7018,752.704,326.4614,042.8615,796.4655.71 %31.15 %15.76 %
กุมภาพันธ์9,721.7219,503.1020,113.155,186.4817,798.4816,274.4846.65 %8.74 %19.09 %
มีนาคม10,340.8821,706.7620,922.527,890.4624,568.4623,056.4623.70 %-13.18 %-10.20 %
เมษายน11,143.9422,465.9420,869.286,069.8022,591.9114,875.8045.53 %-0.56 %28.72 %
พฤษภาคม10,749.7822,830.5620,705.527,624.4619,312.4618,124.4629.07 %15.41 %12.47 %
มิถุนายน10,033.9520,260.8521,213.296,154.8019,975.8021,967.8038.66 %1.41 %-3.56 %
กรกฎาคม10,267.8020,795.9920,664.826,033.4618,076.4619,108.4641.24 %13.08 %7.53 %
สิงหาคม9,817.1420,697.5520,536.2710,007.0019,000.0020,440.46-1.93 %8.20 %0.47 %
รวม 6 เดือน58,197.58119,196.87117,865.2328,972.4696,638.66100,579.6650.22 %18.93 %14.67 %
รวม 12 เดือน120,551.07247,954.52242,776.9372,752.44220,163.75218,153.1139.65 %11.21 %10.14 %