เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,270.733,240.523,493.79605.00842.00584.0081.50 %74.02 %83.28 %
ตุลาคม3,240.663,299.102,860.28529.00665.00551.0083.68 %79.84 %80.74 %
พฤศจิกายน3,218.263,017.492,970.53535.00669.00551.0083.38 %77.83 %81.45 %
ธันวาคม2,709.462,473.412,553.88438.00491.00553.0083.83 %80.15 %78.35 %
มกราคม2,895.232,958.732,372.41457.00523.00684.0084.22 %82.32 %71.17 %
กุมภาพันธ์3,065.182,827.882,718.27480.00462.00486.0084.34 %83.66 %82.12 %
มีนาคม3,483.643,566.453,644.13522.00551.00637.0085.02 %84.55 %82.52 %
เมษายน3,410.623,065.333,013.58544.00557.00470.0084.05 %81.83 %84.40 %
พฤษภาคม3,565.273,361.373,331.94538.00549.00591.0084.91 %83.67 %82.26 %
มิถุนายน4,555.973,192.583,200.42593.00520.00523.0086.98 %83.71 %83.66 %
กรกฎาคม4,314.533,118.253,258.12622.00538.00628.0085.58 %82.75 %80.73 %
สิงหาคม4,148.713,144.103,712.74625.00480.00476.0084.94 %84.73 %87.18 %
รวม 6 เดือน18,399.5217,817.1316,969.163,044.003,652.003,409.0083.46 %79.50 %79.91 %
รวม 12 เดือน41,878.2637,265.2137,130.096,488.006,847.006,734.0084.51 %81.63 %81.86 %