เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน9,046.178,915.5410,185.165,054.005,474.005,180.0044.13 %38.60 %49.14 %
ตุลาคม9,211.609,272.929,579.215,540.005,795.005,018.0039.86 %37.51 %47.62 %
พฤศจิกายน9,142.078,915.549,793.425,497.005,682.004,951.0039.87 %36.27 %49.45 %
ธันวาคม9,115.318,470.769,364.755,611.005,310.004,988.0038.44 %37.31 %46.74 %
มกราคม8,826.459,144.579,043.065,242.005,625.004,748.0040.61 %38.49 %47.50 %
กุมภาพันธ์9,574.469,159.449,862.844,885.005,392.004,312.0048.98 %41.13 %56.28 %
มีนาคม10,414.8910,414.8910,830.236,224.005,843.005,411.0040.24 %43.90 %50.04 %
เมษายน10,611.2610,374.7110,470.066,068.005,913.005,346.0042.82 %43.01 %48.94 %
พฤษภาคม9,853.5210,550.5910,723.006,413.006,194.005,386.0034.92 %41.29 %49.77 %
มิถุนายน8,950.619,867.8010,505.675,709.005,506.005,252.0036.22 %44.20 %50.01 %
กรกฎาคม8,804.9810,437.0510,294.084,960.005,844.005,814.0043.67 %44.01 %43.52 %
สิงหาคม8,683.9510,258.3410,437.055,588.005,385.005,545.0035.65 %47.51 %46.87 %
รวม 6 เดือน54,916.0653,878.7757,828.4431,829.0033,278.0029,197.0042.04 %38.24 %49.51 %
รวม 12 เดือน112,235.27115,782.15121,088.5366,791.0067,963.0061,951.0040.49 %41.30 %48.84 %