เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,504.302,624.742,642.64417.00484.001.0083.35 %81.56 %99.96 %
ตุลาคม2,651.752,718.752,476.32729.00593.00555.0072.51 %78.19 %77.59 %
พฤศจิกายน2,754.182,624.492,541.00677.00575.00444.0075.42 %78.09 %82.53 %
ธันวาคม2,291.942,277.592,420.88787.00433.00519.0065.66 %80.99 %78.56 %
มกราคม2,648.432,681.122,337.72699.00497.00400.0073.61 %81.46 %82.89 %
กุมภาพันธ์2,555.122,493.332,360.22631.00453.00389.0075.30 %81.83 %83.52 %
มีนาคม2,837.163,007.883,036.19868.00564.00564.0069.41 %81.25 %81.42 %
เมษายน2,533.842,887.682,421.42735.00771.00765.0070.99 %73.30 %68.41 %
พฤษภาคม2,768.292,925.372,470.37940.00809.00799.0066.04 %72.35 %67.66 %
มิถุนายน2,678.252,860.662,725.08584.00740.00903.0078.19 %74.13 %66.86 %
กรกฎาคม2,624.272,746.842,548.03513.00660.00765.0080.45 %75.97 %69.98 %
สิงหาคม2,700.132,587.752,697.43697.00580.00839.0074.19 %77.59 %68.90 %
รวม 6 เดือน15,405.7215,420.0214,778.783,940.003,035.002,308.0074.43 %80.32 %84.38 %
รวม 12 เดือน31,547.6632,436.2030,677.308,277.007,159.006,943.0073.76 %77.93 %77.37 %