เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,653.032,639.972,867.071,269.001,317.001,640.0052.17 %50.11 %42.80 %
ตุลาคม2,724.372,687.732,311.511,350.001,756.202,047.0050.45 %34.66 %11.44 %
พฤศจิกายน2,511.952,859.042,264.381,096.001,934.801,420.0056.37 %32.33 %37.29 %
ธันวาคม2,401.071,964.302,013.531,134.001,014.001,624.0052.77 %48.38 %19.35 %
มกราคม2,314.172,607.301,952.131,122.001,356.001,352.0051.52 %47.99 %30.74 %
กุมภาพันธ์2,604.342,266.272,413.401,097.001,563.001,080.0057.88 %31.03 %55.25 %
มีนาคม2,879.702,926.803,497.081,219.006,580.001,566.0057.67 %-124.82 %55.22 %
เมษายน3,023.912,434.002,633.381,329.001,528.001,969.0056.05 %37.22 %25.23 %
พฤษภาคม2,850.342,669.152,704.281,132.001,726.001,843.0060.29 %35.34 %31.85 %
มิถุนายน2,772.632,535.462,955.591,114.001,700.002,101.0059.82 %32.95 %28.91 %
กรกฎาคม2,735.432,478.002,904.981,059.001,670.002,417.0061.29 %32.61 %16.80 %
สิงหาคม2,630.712,326.802,935.351,050.001,650.001,518.0060.09 %29.09 %48.29 %
รวม 6 เดือน15,208.9315,024.6113,822.027,068.008,941.009,163.0053.53 %40.49 %33.71 %
รวม 12 เดือน32,101.6530,394.8231,452.6813,971.0023,795.0020,577.0056.48 %21.71 %34.58 %