เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,591.053,591.053,781.34733.00662.00887.0079.59 %81.57 %76.54 %
ตุลาคม3,686.223,732.423,651.57864.00708.00798.0076.56 %81.03 %78.15 %
พฤศจิกายน3,565.213,611.253,585.08926.00766.00686.0074.03 %78.79 %80.87 %
ธันวาคม3,233.763,274.293,382.09650.00630.00589.0079.90 %80.76 %82.58 %
มกราคม3,366.843,409.033,206.92747.00784.00487.0077.81 %77.00 %84.81 %
กุมภาพันธ์3,203.583,248.203,211.29631.00694.00540.0080.30 %78.63 %83.18 %
มีนาคม3,939.073,988.444,028.861,002.00954.00818.0074.56 %76.08 %79.70 %
เมษายน3,901.073,951.443,807.511,009.001,155.00854.0074.14 %70.77 %77.57 %
พฤษภาคม3,859.223,907.594,163.601,173.001,161.00901.0069.61 %70.29 %78.36 %
มิถุนายน3,771.893,820.593,786.95901.00920.00987.0076.11 %75.92 %73.94 %
กรกฎาคม3,859.223,907.593,797.72817.00799.00889.0078.83 %79.55 %76.59 %
สิงหาคม3,813.273,824.00570.00946.00751.0075.19 %80.36 %
รวม 6 เดือน20,646.6620,866.2420,818.294,551.004,244.003,987.0077.96 %79.66 %80.85 %
รวม 12 เดือน44,255.1644,226.9310,023.0010,179.009,187.0077.00 %79.23 %