เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,595.112,704.682,739.33907.001,033.00560.0065.05 %61.81 %79.56 %
ตุลาคม2,596.382,761.412,647.53946.00810.00561.0063.56 %70.67 %78.81 %
พฤศจิกายน2,585.092,573.532,471.05771.00803.00495.0070.18 %68.80 %79.97 %
ธันวาคม2,376.922,030.642,359.04831.00538.00316.0065.04 %73.51 %86.60 %
มกราคม2,331.742,572.252,208.07643.00552.00269.0072.42 %78.54 %87.82 %
กุมภาพันธ์2,376.842,297.072,256.19511.00625.00221.0078.50 %72.79 %90.20 %
มีนาคม2,686.252,930.782,974.10914.00525.0068.81 %82.35 %
เมษายน2,707.084,086.222,336.54996.00846.00519.0063.21 %79.30 %77.79 %
พฤษภาคม3,055.312,524.622,834.081,325.00963.00809.0056.63 %61.86 %71.45 %
มิถุนายน2,583.752,824.662,808.011,140.00922.00707.0055.88 %67.36 %74.82 %
กรกฎาคม2,658.402,670.602,713.141,114.00902.00572.0058.10 %66.22 %78.92 %
สิงหาคม2,529.202,613.582,779.57841.00644.00508.0066.75 %75.36 %81.72 %
รวม 6 เดือน14,862.0814,939.5814,681.214,609.004,361.002,422.0068.99 %70.81 %83.50 %
รวม 12 เดือน31,082.0732,590.0431,126.659,552.006,062.0070.69 %80.52 %