เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,595.892,868.893,831.82125.0092.00104.0097.28 %96.79 %97.29 %
ตุลาคม4,311.713,090.643,954.86105.00123.00114.0097.56 %96.02 %97.12 %
พฤศจิกายน4,385.513,148.464,540.27131.00123.00106.0097.01 %96.09 %97.67 %
ธันวาคม4,544.733,218.254,606.81113.00115.00113.0097.51 %96.43 %97.55 %
มกราคม4,407.803,365.024,416.77113.00114.00124.0097.44 %96.61 %97.19 %
กุมภาพันธ์4,136.323,085.913,275.46117.00117.00141.0097.17 %96.21 %95.70 %
มีนาคม4,739.063,362.825,669.53120.00121.00132.0097.47 %96.40 %97.67 %
เมษายน5,087.463,608.914,791.51101.00143.00169.0098.01 %96.04 %96.47 %
พฤษภาคม4,584.683,264.284,965.3397.00153.00224.0097.88 %95.31 %95.49 %
มิถุนายน4,225.933,291.584,269.7396.00131.00233.0097.73 %96.02 %94.54 %
กรกฎาคม4,651.393,989.683,688.69100.00128.00173.0097.85 %96.79 %95.31 %
สิงหาคม4,284.453,937.723,881.1897.00127.00116.0097.74 %96.77 %97.01 %
รวม 6 เดือน26,381.9618,777.1724,625.99704.00684.00702.0097.33 %96.36 %97.15 %
รวม 12 เดือน53,954.9340,232.1651,891.961,315.001,487.001,749.0097.56 %96.30 %96.63 %