เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน382,371.22125,381.35129,392.9057,000.0086,283.5386,575.0685.09 %31.18 %33.09 %
ตุลาคม385,045.16135,482.27120,007.2661,000.0085,458.1974,412.4584.16 %36.92 %37.99 %
พฤศจิกายน389,056.03132,684.06122,290.1060,000.0082,209.9871,690.3584.58 %38.04 %41.38 %
ธันวาคม385,045.16116,506.54120,832.2349,000.0081,395.9173,051.9987.27 %30.14 %39.54 %
มกราคม374,349.44138,721.81115,927.72108,000.0088,725.6972,381.4571.15 %36.04 %37.56 %
กุมภาพันธ์394,403.88127,313.25117,354.3397,000.0078,142.1266,906.9275.41 %38.62 %42.99 %
มีนาคม403,762.63142,922.55144,339.52109,000.0091,971.4977,183.3073.00 %35.65 %46.53 %
เมษายน423,817.06141,476.22120,216.7594,000.0088,788.8169,420.5077.82 %37.24 %42.25 %
พฤษภาคม418,469.22133,200.41133,300.03101,000.0079,906.4368,748.6275.86 %40.01 %48.43 %
มิถุนายน402,425.66138,196.30140,362.9898,000.0091,162.3274,805.8475.65 %34.03 %46.71 %
กรกฎาคม394,403.88126,928.20131,930.78105,000.0079,798.2770,772.5173.38 %37.13 %46.36 %
สิงหาคม387,719.09131,489.45136,249.92107,000.0088,152.8372,802.5772.40 %32.96 %46.57 %
รวม 6 เดือน2,310,270.89776,089.28725,804.54432,000.00502,215.41445,018.2481.30 %35.29 %38.69 %
รวม 12 เดือน4,740,868.431,590,302.411,532,204.521,046,000.001,021,995.56878,751.5777.94 %35.74 %42.65 %