เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน212,737.59223,905.91229,690.7018,499.8318,578.3415,953.6791.30 %91.70 %93.05 %
ตุลาคม220,146.55234,633.72220,985.3818,815.3718,796.6816,096.8191.45 %91.99 %92.72 %
พฤศจิกายน207,490.64214,478.30217,769.0519,185.4225,117.3014,890.0190.75 %88.29 %93.16 %
ธันวาคม205,521.42196,737.55204,676.5017,428.4414,391.0913,730.9091.52 %92.69 %93.29 %
มกราคม200,899.63214,476.19194,075.7215,732.9715,725.8623,015.0092.17 %92.67 %88.14 %
กุมภาพันธ์194,625.84210,839.84202,492.4415,991.2415,665.8013,183.1591.78 %92.57 %93.49 %
มีนาคม225,530.98244,309.34241,084.1321,826.0519,522.1913,455.8090.32 %92.01 %94.42 %
เมษายน240,449.44244,332.42228,619.7221,427.4219,766.1312,873.6791.09 %91.91 %94.37 %
พฤษภาคม243,234.80253,984.95249,147.1623,132.5022,957.5314,655.1390.49 %90.96 %94.12 %
มิถุนายน224,719.09238,677.66233,333.5321,082.5620,131.8213,851.5690.62 %91.57 %94.06 %
กรกฎาคม224,761.27243,271.08233,021.1320,051.2419,328.1715,035.7091.08 %92.05 %93.55 %
สิงหาคม215,524.48232,694.08234,633.7218,408.4220,805.8414,282.8091.46 %91.06 %93.91 %
รวม 6 เดือน1,241,421.671,295,071.511,269,689.79105,653.27108,275.0796,869.5491.49 %91.64 %92.37 %
รวม 12 เดือน2,615,641.732,752,341.042,689,529.18231,581.46230,786.75181,024.2091.15 %91.61 %93.27 %