เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน24,677.3324,764.2225,111.7923,685.0021,041.0019,814.994.02 %15.03 %21.09 %
ตุลาคม23,805.1825,285.5723,547.7324,566.0023,191.0021,222.00-3.20 %8.28 %9.88 %
พฤศจิกายน23,056.0622,723.1223,808.4120,924.0020,599.0020,463.009.25 %9.35 %14.05 %
ธันวาคม22,223.7221,201.6521,809.8922,324.0017,254.0120,532.00-0.45 %18.62 %5.86 %
มกราคม21,724.3122,626.8820,680.3022,795.0014,111.0021,046.00-4.93 %37.64 %-1.77 %
กุมภาพันธ์22,889.5923,895.3022,678.8122,725.0014,107.0023,015.000.72 %40.96 %-1.48 %
มีนาคม24,387.8225,980.7120,834.0119,444.0014.57 %25.16 %
เมษายน26,718.4025,285.5725,229.0022,507.005.57 %10.99 %
พฤษภาคม26,302.2226,849.6326,294.0020,016.000.03 %25.45 %
มิถุนายน24,970.4725,806.9222,657.9922,455.009.26 %12.99 %
กรกฎาคม24,304.5925,111.7922,567.0021,627.007.15 %13.88 %
สิงหาคม23,305.7724,851.1125,285.5721,621.0121,046.007.23 %16.77 %
รวม 6 เดือน138,376.19140,496.74137,636.93137,019.00110,303.01126,092.990.98 %21.49 %8.39 %
รวม 12 เดือน288,365.47291,957.12276,222.01253,187.994.21 %13.28 %