เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,387.2710,337.689,915.456,875.916,661.406,537.5039.62 %35.56 %34.07 %
ตุลาคม10,347.5610,573.989,455.797,558.807,273.006,411.2126.95 %31.22 %32.20 %
พฤศจิกายน9,869.429,334.209,402.596,908.906,637.296,174.7030.00 %28.89 %34.33 %
ธันวาคม9,482.268,427.998,986.087,240.006,019.706,120.6123.65 %28.57 %31.89 %
มกราคม10,245.528,976.158,589.107,023.106,298.205,551.6031.45 %29.83 %35.36 %
กุมภาพันธ์10,873.269,247.159,842.465,795.805,987.795,437.0046.70 %35.25 %44.76 %
มีนาคม11,794.2710,415.0711,488.927,114.217,268.306,947.2039.68 %30.21 %39.53 %
เมษายน13,014.0210,804.438,915.967,722.207,398.306,965.1140.66 %31.53 %21.88 %
พฤษภาคม11,089.1210,997.509,609.348,470.607,647.697,410.4023.61 %30.46 %22.88 %
มิถุนายน10,223.1810,428.329,644.077,414.907,307.806,879.1027.47 %29.92 %28.67 %
กรกฎาคม10,062.3510,380.819,340.297,309.197,186.806,994.2027.36 %30.77 %25.12 %
สิงหาคม9,583.199,729.879,470.016,818.406,673.206,607.9028.85 %31.42 %30.22 %
รวม 6 เดือน62,205.2956,897.1556,191.4741,402.5138,877.3836,232.6233.44 %31.67 %35.52 %
รวม 12 เดือน127,971.42119,653.15114,660.0686,252.0182,359.4778,036.5332.60 %31.17 %31.94 %