เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน62,107.0060,213.8463,098.0756,842.3651,023.9258,943.268.48 %15.26 %6.58 %
ตุลาคม61,379.1360,660.9161,920.1486,645.4456,494.7454,794.48-41.16 %6.87 %11.51 %
พฤศจิกายน61,216.5062,433.7161,933.9063,269.5346,483.0152,709.21-3.35 %25.55 %14.89 %
ธันวาคม63,376.4561,465.3659,817.1948,761.8954,602.3551,385.2523.06 %11.17 %14.10 %
มกราคม63,371.7663,126.5959,583.5352,411.2655,381.2553,581.6417.30 %12.27 %10.07 %
กุมภาพันธ์67,328.8563,393.8061,494.1253,525.2556,853.4550,534.1220.50 %10.32 %17.82 %
มีนาคม71,300.8467,872.9565,191.3960,596.6559,184.3257,058.2215.01 %12.80 %12.48 %
เมษายน74,833.6966,077.3661,234.1657,537.8359,152.1352,629.2623.11 %10.48 %14.05 %
พฤษภาคม72,072.1066,319.5762,130.3958,563.2558,065.8448,656.5618.74 %12.45 %21.69 %
มิถุนายน70,564.6662,243.5262,565.3357,778.8457,294.1352,538.3618.12 %7.95 %16.03 %
กรกฎาคม71,824.6063,021.0461,685.0162,100.4456,844.4452,226.0313.54 %9.80 %15.33 %
สิงหาคม69,524.1764,490.4160,794.2563,212.5560,669.3650,553.769.08 %5.92 %16.84 %
รวม 6 เดือน378,779.69371,294.21367,846.95361,455.73320,838.72321,947.974.57 %13.59 %12.48 %
รวม 12 เดือน808,899.76761,319.06741,447.48721,245.29672,048.94635,610.1610.84 %11.73 %14.27 %