เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,929.5919,855.8719,657.801.0030.1915,438.7299.99 %99.85 %21.46 %
ตุลาคม18,992.3420,172.2819,461.901.0016,449.7415,528.4899.99 %18.45 %20.21 %
พฤศจิกายน18,025.9219,632.7719,295.111.008,105.0014,443.2099.99 %58.72 %25.15 %
ธันวาคม18,087.8119,494.8518,800.931.0013,604.3512,705.1299.99 %30.22 %32.42 %
มกราคม17,950.2620,021.7418,727.4915,037.2515,128.6424.90 %19.22 %
กุมภาพันธ์17,893.1019,761.6619,054.8714,435.0412,501.1226.95 %34.39 %
มีนาคม19,463.3121,527.1320,490.0814,704.3216,230.2431.69 %20.79 %
เมษายน20,270.6621,789.4014,601.691.0015,153.1215,373.44100.00 %30.46 %-5.29 %
พฤษภาคม19,532.0822,054.0214,829.791.0015,699.8413,798.5699.99 %28.81 %6.95 %
มิถุนายน19,114.2820,525.1714,919.121.0013,929.1216,491.3699.99 %32.14 %-10.54 %
กรกฎาคม19,325.7620,623.8914,723.481.0015,577.4414,027.0499.99 %24.47 %4.73 %
สิงหาคม18,706.7820,774.4314,510.8731.8213,023.3616,613.7699.83 %37.31 %-14.49 %
รวม 6 เดือน109,879.02118,939.17114,998.1067,661.5785,745.2843.11 %25.44 %
รวม 12 เดือน226,291.89246,233.21209,073.13155,748.77178,279.6836.75 %14.73 %