เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,422.177,921.158,234.5735,466.0041,313.0034,742.55-377.84 %-421.55 %-321.91 %
ตุลาคม7,665.707,892.657,721.6936,500.0040,292.0044,495.99-376.15 %-410.50 %-476.25 %
พฤศจิกายน7,638.027,864.167,807.1734,520.0035,555.0035,582.72-351.95 %-352.11 %-355.77 %
ธันวาคม6,724.786,923.887,151.8332,641.0031,006.0033,195.05-385.38 %-347.81 %-364.15 %
มกราคม7,001.527,208.816,781.4131,562.0040,055.0031,481.33-350.79 %-455.64 %-364.23 %
กุมภาพันธ์7,305.947,522.247,436.7633,927.0034,077.0030,995.77-364.38 %-353.02 %-316.79 %
มีนาคม8,191.508,434.038,519.5143,102.0044,802.4745,274.89-426.18 %-431.21 %-431.43 %
เมษายน8,357.558,604.998,291.5642,192.0031,392.3740,145.78-404.84 %-264.82 %-384.18 %
พฤษภาคม8,025.468,899.338,804.4436,105.0040,073.0443,163.23-349.88 %-350.29 %-390.24 %
มิถุนายน8,080.818,320.058,462.5235,028.0033,742.5531,392.37-333.47 %-305.56 %-270.96 %
กรกฎาคม8,025.468,263.078,234.5739,845.0035,069.3236,094.32-396.48 %-324.41 %-338.33 %
สิงหาคม8,063.618,291.5638,810.0036,294.9735,069.97-350.11 %-322.96 %
รวม 6 เดือน43,758.1345,332.8945,133.43204,616.00222,298.00210,493.41-367.61 %-390.37 %-366.38 %
รวม 12 เดือน95,917.9795,737.59439,698.00443,672.72441,633.97-362.55 %-361.30 %