เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,335.0313,160.4813,606.2436,925.1628,800.0048,395.00-176.90 %-118.84 %-255.68 %
ตุลาคม13,139.5613,695.0712,200.4730,785.3935,772.0033,211.00-134.30 %-161.20 %-172.21 %
พฤศจิกายน12,883.1312,224.8012,031.4734,121.3022,341.0128,625.00-164.85 %-82.75 %-137.92 %
ธันวาคม12,076.6711,518.9411,053.3331,544.0027,698.0027,691.00-161.20 %-140.46 %-150.52 %
มกราคม11,485.3212,360.1510,248.73124,547.2227,970.0124,387.00-984.40 %-126.29 %-137.95 %
กุมภาพันธ์13,452.0111,685.2811,243.38137,344.0226,340.0025,240.00-920.99 %-125.41 %-124.49 %
มีนาคม14,670.4714,271.3514,286.61154,901.1638,885.0050,630.01-955.87 %-172.47 %-254.39 %
เมษายน15,066.8114,077.0514,165.1839,719.2637,025.0140,160.00-163.62 %-163.02 %-183.51 %
พฤษภาคม15,010.6215,414.4514,903.9038,047.0038,844.0039,971.01-153.47 %-152.00 %-168.19 %
มิถุนายน14,847.1614,362.0114,230.1036,310.0038,500.0059,675.99-144.56 %-168.07 %-319.36 %
กรกฎาคม14,336.8314,581.9214,258.6434,948.0047,552.0034,902.99-143.76 %-226.10 %-144.78 %
สิงหาคม13,686.9613,410.8314,659.0229,003.0040,699.0040,226.00-111.90 %-203.48 %-174.41 %
รวม 6 เดือน76,371.7274,644.7270,383.62395,267.09168,921.02187,549.00-417.56 %-126.30 %-166.47 %
รวม 12 เดือน163,990.57160,762.33156,887.07728,195.51410,426.03453,115.00-344.05 %-155.30 %-188.82 %