เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน79,744.376,221.1760,776.8346,097.0023.79 %-640.97 %
ตุลาคม6,292.705,829.6365,221.9340,964.00-936.47 %-602.69 %
พฤศจิกายน6,268.235,981.8948,055.4346,779.86-666.65 %-682.02 %
ธันวาคม6,178.295,699.1155,318.0647,662.9541,643.47-795.36 %-630.70 %
มกราคม5,848.585,503.3446,841.3036,298.8539,121.60-700.90 %-610.87 %
กุมภาพันธ์6,369.756,068.9050,386.7842,899.6545,918.56-691.03 %-656.62 %
มีนาคม6,524.366,338.2956,261.5261,051.4053,603.05-762.33 %-745.70 %
เมษายน6,672.996,150.0254,633.5735,290.3939,122.23-718.73 %-536.13 %
พฤษภาคม6,531.196,275.5350,047.6059,991.22-666.29 %-855.95 %
มิถุนายน6,368.646,170.9463,887.4934,605.45-903.16 %-460.78 %
กรกฎาคม6,238.686,024.5152,068.2448,253.67-734.60 %-700.96 %
สิงหาคม6,242.926,059.4963,513.2753,781.76-917.36 %-787.56 %
รวม 6 เดือน110,701.9235,304.04326,600.33260,524.49-195.03 %-637.95 %
รวม 12 เดือน149,280.7072,322.82667,012.02549,881.87-346.82 %-660.32 %