เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,075.399,311.179,450.6650,049.0046,319.0049,483.00-519.77 %-397.46 %-423.59 %
ตุลาคม7,477.209,346.049,241.4293,401.0146,099.0052,115.00-1,149.14 %-393.25 %-463.93 %
พฤศจิกายน7,562.209,206.559,276.2944,297.0052,376.0045,547.00-485.77 %-468.90 %-391.00 %
ธันวาคม7,233.139,032.188,927.5646,771.0051,711.0038,620.00-546.62 %-472.52 %-332.59 %
มกราคม8,236.229,276.298,892.6942,395.0049,492.0048,307.00-414.74 %-433.53 %-443.22 %
กุมภาพันธ์7,648.919,380.919,276.2944,819.8049,637.0042,296.00-485.96 %-429.13 %-355.96 %
มีนาคม8,488.739,973.769,729.6450,304.001.0054,824.00-492.60 %99.99 %-463.47 %
เมษายน8,589.8010,217.879,625.0248,674.0055,553.0044,149.00-466.65 %-443.68 %-358.69 %
พฤษภาคม8,518.7210,217.859,729.6447,912.0053,305.0050,496.00-462.43 %-421.69 %-418.99 %
มิถุนายน8,428.749,625.019,834.2656,236.0155,779.0045,672.00-567.19 %-479.52 %-364.42 %
กรกฎาคม9,799.399,555.269,659.9047,313.0048,931.0048,571.00-382.82 %-412.08 %-402.81 %
สิงหาคม9,485.539,625.019,520.4049,432.00529,971.0049,997.00-421.13 %-5,406.19 %-425.16 %
รวม 6 เดือน46,233.0555,553.1455,064.91321,732.81295,634.00276,368.00-595.89 %-432.16 %-401.89 %
รวม 12 เดือน99,543.96114,767.90113,163.77621,603.821,039,174.00570,077.00-524.45 %-805.46 %-403.76 %