เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,151.2312,151.2315,588.954,278.004,357.003,696.0064.79 %64.14 %76.29 %
ตุลาคม13,255.8913,533.0214,780.694,284.004,354.003,982.0067.68 %67.83 %73.06 %
พฤศจิกายน11,630.6611,588.2114,811.963,027.003,822.003,822.0073.97 %67.02 %74.20 %
ธันวาคม11,978.6911,204.4011,189.983,143.001,925.002,063.0073.76 %82.82 %81.56 %
มกราคม13,291.6213,497.6912,261.262,497.002,013.001,557.0081.21 %85.09 %87.30 %
กุมภาพันธ์14,125.3413,457.2312,960.652,635.002,293.002,022.0081.35 %82.96 %84.40 %
มีนาคม15,523.5315,655.2915,012.614,049.004,204.003,958.0073.92 %73.15 %73.64 %
เมษายน17,226.0116,543.0913,613.014,920.004,842.003,798.0071.44 %70.73 %72.10 %
พฤษภาคม17,282.5217,312.4214,638.656,134.005,344.005,469.0064.51 %69.13 %62.64 %
มิถุนายน15,951.3216,442.7213,859.625,029.005,131.005,348.0068.47 %68.79 %61.41 %
กรกฎาคม15,684.5715,906.2913,362.534,203.004,338.004,975.0073.20 %72.73 %62.77 %
สิงหาคม14,938.0015,053.7013,535.143,272.003,639.004,410.0078.10 %75.83 %67.42 %
รวม 6 เดือน76,433.4375,431.7881,593.4919,864.0018,764.0017,142.0074.01 %75.12 %78.99 %
รวม 12 เดือน173,039.38172,345.29165,615.0547,471.0046,262.0045,100.0072.57 %73.16 %72.77 %