เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ส.ป.ก. พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,567.233,806.374,197.181,772.002,453.002,740.4950.33 %35.56 %34.71 %
ตุลาคม3,611.743,891.673,940.582,037.002,505.002,378.3643.60 %35.63 %39.64 %
พฤศจิกายน3,792.193,693.453,981.161,816.002,214.002,545.0952.11 %40.06 %36.07 %
ธันวาคม3,359.073,107.963,448.291,634.002,012.002,185.0951.36 %35.26 %36.63 %
มกราคม3,500.043,752.823,556.251,952.001,845.001,695.0044.23 %50.84 %52.34 %
กุมภาพันธ์3,664.863,683.233,582.781,480.001,755.001,756.0059.62 %52.35 %50.99 %
มีนาคม4,139.934,345.594,437.822,351.002,824.002,943.9943.21 %35.01 %33.66 %
เมษายน4,270.764,325.154,192.602,271.003,305.002,176.0946.82 %23.59 %48.10 %
พฤษภาคม4,535.514,538.384,451.931,966.002,872.003,086.0056.65 %36.72 %30.68 %
มิถุนายน4,065.074,343.364,279.043,312.003,616.003,375.0018.53 %16.75 %21.13 %
กรกฎาคม3,917.704,314.504,060.643,000.003,226.892,647.0023.42 %25.21 %34.81 %
สิงหาคม3,859.744,126.924,195.832,485.004,077.333,072.0035.62 %1.20 %26.78 %
รวม 6 เดือน21,495.1321,935.5022,706.2410,691.0012,784.0013,300.0350.26 %41.72 %41.43 %
รวม 12 เดือน46,283.8447,929.4048,324.1026,076.0032,705.2230,600.1143.66 %31.76 %36.68 %