เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,934.135,067.845,225.643,202.003,480.003,510.0035.11 %31.33 %32.83 %
ตุลาคม4,613.804,817.544,273.933,156.003,171.003,310.0031.60 %34.18 %22.55 %
พฤศจิกายน4,766.035,144.965,008.053,362.003,195.003,520.0029.46 %37.90 %29.71 %
ธันวาคม4,538.894,537.114,690.073,434.003,272.003,345.0024.34 %27.88 %28.68 %
มกราคม5,142.755,182.094,668.013,847.003,310.002,604.0025.20 %36.13 %44.22 %
กุมภาพันธ์5,178.264,847.204,621.583,756.003,538.002,604.0027.47 %27.01 %43.66 %
มีนาคม5,394.805,517.865,529.943,289.004,093.002,820.0039.03 %25.82 %49.00 %
เมษายน5,239.715,700.154,640.644,060.003,645.003,542.0022.51 %36.05 %23.67 %
พฤษภาคม5,363.355,280.064,684.263,458.003,578.002,723.0035.53 %32.24 %41.87 %
มิถุนายน4,973.395,241.245,305.843,575.003,538.003,021.0028.12 %32.50 %43.06 %
กรกฎาคม5,113.715,196.505,068.953,836.003,734.003,636.0024.99 %28.14 %28.27 %
สิงหาคม5,081.695,105.825,122.853,441.003,281.002,453.0032.29 %35.74 %52.12 %
รวม 6 เดือน29,173.8629,596.7428,487.2820,757.0019,966.0018,893.0028.85 %32.54 %33.68 %
รวม 12 เดือน60,340.5161,638.3758,839.7642,416.0041,835.0037,088.0029.71 %32.13 %36.97 %