เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ส.ป.ก. อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,614.046,774.355,919.222,579.214,060.323,110.7961.00 %40.06 %47.45 %
ตุลาคม6,783.476,920.075,631.692,167.363,372.122,750.9468.05 %51.27 %51.15 %
พฤศจิกายน6,471.766,446.565,616.291,913.362,827.442,507.3670.44 %56.14 %55.36 %
ธันวาคม6,210.665,803.855,088.182,315.202,816.631,953.5162.72 %51.47 %61.61 %
มกราคม6,094.426,288.874,861.022,153.022,279.391,889.2464.67 %63.76 %61.13 %
กุมภาพันธ์6,760.146,584.285,331.132,415.572,376.702,392.3164.27 %63.90 %55.13 %
มีนาคม7,015.017,370.386,191.30284.613,877.943,301.7495.94 %47.38 %46.67 %
เมษายน7,747.947,661.385,962.45613.554,585.713,084.4892.08 %40.15 %48.27 %
พฤษภาคม7,654.187,786.536,408.184,605.924,819.803,997.2839.82 %38.10 %37.62 %
มิถุนายน7,062.257,405.475,849.084,060.323,652.733,297.7742.51 %50.68 %43.62 %
กรกฎาคม6,942.787,357.385,650.622,958.723,559.703,099.4757.38 %51.62 %45.15 %
สิงหาคม6,679.406,898.115,728.072,901.182,948.623,866.9256.57 %57.25 %32.49 %
รวม 6 เดือน38,934.4938,817.9832,447.5313,543.7217,732.6014,604.1565.21 %54.32 %54.99 %
รวม 12 เดือน82,036.0583,297.2368,237.2328,968.0241,177.1035,251.8164.69 %50.57 %48.34 %