เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,938.764,306.184,588.831,368.002,010.002,700.0072.30 %53.32 %41.16 %
ตุลาคม4,456.364,496.344,114.682,336.002,025.002,728.0047.58 %54.96 %33.70 %
พฤศจิกายน3,880.064,010.374,033.691,807.001,494.002,680.0053.43 %62.75 %33.56 %
ธันวาคม3,181.233,707.293,674.331,543.001,019.001,347.0051.50 %72.51 %63.34 %
มกราคม3,445.704,081.453,417.451,289.001,509.001,395.0062.59 %63.03 %59.18 %
กุมภาพันธ์3,900.964,356.013,475.061,381.001,339.001,443.0064.60 %69.26 %58.48 %
มีนาคม4,286.645,354.104,797.752,422.001,654.002,386.0043.50 %69.11 %50.27 %
เมษายน4,499.493,675.013,840.302,240.003,018.003,384.0050.22 %17.88 %11.88 %
พฤษภาคม4,252.365,141.073,944.773,112.003,666.003,280.0026.82 %28.69 %16.85 %
มิถุนายน4,007.373,821.244,815.212,340.003,500.003,339.0041.61 %8.41 %30.66 %
กรกฎาคม3,797.984,196.604,061.502,739.003,847.002,330.0027.88 %8.33 %42.63 %
สิงหาคม3,652.953,835.164,103.242,083.002,864.003,479.0042.98 %25.32 %15.21 %
รวม 6 เดือน23,803.0724,957.6423,304.049,724.009,396.0012,293.0059.15 %62.35 %47.25 %
รวม 12 เดือน48,299.8650,980.8248,866.8124,660.0027,945.0030,491.0048.94 %45.19 %37.60 %