เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ส.ป.ก. สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,559.124,226.734,753.544,059.004,619.995,106.9338.12 %-9.30 %-7.43 %
ตุลาคม4,422.994,408.923,562.114,622.644,581.634,275.00-4.51 %-3.92 %-20.01 %
พฤศจิกายน4,552.874,331.824,459.713,933.334,299.703,651.6013.61 %0.74 %18.12 %
ธันวาคม4,058.863,832.434,237.474,129.983,671.803,617.53-1.75 %4.19 %14.63 %
มกราคม4,365.044,586.254,085.223,585.303,517.782,649.1417.86 %23.30 %35.15 %
กุมภาพันธ์4,557.724,319.884,275.093,816.023,732.583,276.2416.27 %13.60 %23.36 %
มีนาคม4,756.114,920.905,239.076,023.104,819.004,875.00-26.64 %2.07 %6.95 %
เมษายน4,625.854,434.274,273.854,924.563,668.004,333.97-6.46 %17.28 %-1.41 %
พฤษภาคม4,757.074,503.454,699.936,141.834,657.125,350.51-29.11 %-3.41 %-13.84 %
มิถุนายน6,498.134,572.754,848.625,130.604,509.635,374.3821.04 %1.38 %-10.84 %
กรกฎาคม6,782.954,580.154,509.764,535.534,474.005,735.0633.13 %2.32 %-27.17 %
สิงหาคม6,738.634,389.734,802.694,640.394,427.415,342.5631.14 %-0.86 %-11.24 %
รวม 6 เดือน28,516.6025,706.0325,373.1424,146.2724,423.4822,576.4415.33 %4.99 %11.02 %
รวม 12 เดือน62,675.3453,107.2853,747.0655,542.2850,978.6453,587.9211.38 %4.01 %0.30 %