เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน10,820.248,909.678,918.8013,428.007,607.008,503.20-24.10 %14.62 %4.66 %
ตุลาคม9,995.607,788.878,359.9912,884.005,839.006,247.00-28.90 %25.03 %25.28 %
พฤศจิกายน10,382.147,305.338,348.5411,840.004,615.206,379.00-14.04 %36.82 %23.59 %
ธันวาคม10,033.507,259.117,740.9510,304.003,319.205,995.00-2.70 %54.28 %22.55 %
มกราคม10,932.628,330.657,338.2310,508.004,800.005,244.003.88 %42.38 %28.54 %
กุมภาพันธ์10,678.598,290.277,844.158,776.006,223.205,294.0017.82 %24.93 %32.51 %
มีนาคม12,092.709,498.249,455.388,952.009,324.008,601.0025.97 %1.83 %9.04 %
เมษายน12,590.879,620.278,630.3510,416.009,962.006,945.0017.27 %-3.55 %19.53 %
พฤษภาคม12,680.529,492.569,284.2810,964.009,674.009,436.0013.54 %-1.91 %-1.63 %
มิถุนายน12,423.739,306.389,274.4510,672.009,357.008,990.0014.10 %-0.54 %3.07 %
กรกฎาคม12,072.879,009.278,908.976,820.008,625.608,342.0043.51 %4.26 %6.36 %
สิงหาคม11,368.728,730.319,083.537,047.008,282.409,447.0038.01 %5.13 %-4.00 %
รวม 6 เดือน62,842.6947,883.9048,550.6667,740.0032,403.6037,662.20-7.79 %32.33 %22.43 %
รวม 12 เดือน136,072.10103,540.93103,187.62122,611.0087,628.6089,423.209.89 %15.37 %13.34 %