เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,881.407,869.568,514.1611,180.036,276.249,547.65-41.85 %20.25 %-12.14 %
ตุลาคม7,928.517,899.338,325.959,487.257,080.917,412.85-19.66 %10.36 %10.97 %
พฤศจิกายน7,914.317,781.728,307.368,809.759,954.326,494.17-11.31 %-27.92 %21.83 %
ธันวาคม7,443.197,329.708,093.818,489.812,824.526,024.34-14.06 %61.46 %25.57 %
มกราคม7,794.857,944.478,061.918,973.486,468.915,480.85-15.12 %18.57 %32.02 %
กุมภาพันธ์7,718.277,762.838,246.449,628.117,669.877,334.93-24.74 %1.20 %11.05 %
มีนาคม8,341.468,587.919,194.1410,529.969,369.758,345.14-26.24 %-9.10 %9.23 %
เมษายน8,433.408,683.128,447.8410,541.9110,385.936,399.69-25.00 %-19.61 %24.24 %
พฤษภาคม8,259.488,438.178,601.6911,168.749,119.547,343.31-35.22 %-8.07 %14.63 %
มิถุนายน8,062.898,272.009,024.638,364.728,908.377,935.53-3.74 %-7.69 %12.07 %
กรกฎาคม8,174.108,562.418,849.238,135.307,930.977,027.890.47 %7.37 %20.58 %
สิงหาคม8,017.238,671.558,828.587,636.097,834.666,009.004.75 %9.65 %31.94 %
รวม 6 เดือน46,680.5346,587.6149,549.6356,568.4340,274.7742,294.79-21.18 %13.55 %14.64 %
รวม 12 เดือน95,969.0997,802.77102,495.74112,945.1593,823.9985,355.35-17.69 %4.07 %16.72 %