เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน43,691.7645,904.1842,646.016,031.2610,008.005,086.0086.20 %78.20 %88.07 %
ตุลาคม43,056.9242,749.7542,424.324,984.7410,308.005,588.0088.42 %75.89 %86.83 %
พฤศจิกายน42,309.4942,677.5941,632.785,777.289,684.003,474.0086.35 %77.31 %91.66 %
ธันวาคม40,940.9241,989.0241,307.425,134.689,198.006,602.0087.46 %78.09 %84.02 %
มกราคม40,134.4941,510.7240,800.008,703.009,493.007,021.9978.32 %77.13 %82.79 %
กุมภาพันธ์42,946.5743,495.2143,378.988,988.007,495.007,380.0079.07 %82.77 %82.99 %
มีนาคม43,892.5543,848.2542,775.0411,280.009,786.0110,786.0074.30 %77.68 %74.78 %
เมษายน42,719.4343,209.3638,760.7710,344.008,605.007,470.0075.79 %80.09 %80.73 %
พฤษภาคม43,245.8245,855.9341,484.7610,788.008,582.008,350.0175.05 %81.28 %79.87 %
มิถุนายน39,647.1044,084.0739,522.9311,646.009,745.0010,342.0170.63 %77.89 %73.83 %
กรกฎาคม43,176.0245,526.0134,915.0512,312.004,301.009,201.9971.48 %90.55 %73.64 %
สิงหาคม39,176.1646,016.1935,343.9111,964.006,403.016,569.0069.46 %86.09 %81.41 %
รวม 6 เดือน253,080.15258,326.47252,189.5239,618.9656,186.0035,151.9984.35 %78.25 %86.06 %
รวม 12 เดือน504,937.24526,866.28484,991.98107,952.96103,608.0287,871.0078.62 %80.34 %81.88 %