เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน21,327.1013,023.7412,024.523,886.803,777.804,338.5281.78 %70.99 %63.92 %
ตุลาคม21,549.528,643.6811,267.733,895.164,514.164,867.1081.92 %47.78 %56.80 %
พฤศจิกายน9,340.328,791.9911,562.043,730.803,447.802,373.5360.06 %60.78 %79.47 %
ธันวาคม8,686.777,864.1611,015.473,058.161,718.162,170.0564.80 %78.15 %80.30 %
มกราคม9,234.329,095.6310,637.082,969.162,596.001,295.6867.85 %71.46 %87.82 %
กุมภาพันธ์10,088.1810,054.2311,730.213,148.083,001.441,996.0468.79 %70.15 %82.98 %
มีนาคม10,813.9411,781.1812,739.265,237.164,299.233,888.0251.57 %63.51 %69.48 %
เมษายน10,467.0510,855.4612,360.874,086.805,296.444,670.9060.96 %51.21 %62.21 %
พฤษภาคม10,384.8511,174.8012,613.136,374.164,299.234,681.3038.62 %61.53 %62.89 %
มิถุนายน9,926.1412,240.4012,402.915,046.804,650.555,209.5449.16 %62.01 %58.00 %
กรกฎาคม10,617.8111,914.6212,108.614,724.164,809.765,829.1155.51 %59.63 %51.86 %
สิงหาคม13,023.2912,120.5612,276.784,666.164,226.214,128.9564.17 %65.13 %66.37 %
รวม 6 เดือน80,226.2157,473.4368,237.0520,688.1619,055.3617,040.9274.21 %66.84 %75.03 %
รวม 12 เดือน145,459.29127,560.45142,738.6150,823.4046,636.7845,448.7465.06 %63.44 %68.16 %