เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน53,480.3352,724.42112,560.891.0053,312.0074,285.00100.00 %-1.11 %34.00 %
ตุลาคม55,032.3455,704.9351,657.1639,624.0050,839.0065,264.0028.00 %8.74 %-26.34 %
พฤศจิกายน54,840.5953,498.3452,731.3463,602.0071,768.0155,453.00-15.98 %-34.15 %-5.16 %
ธันวาคม54,457.0950,622.0850,238.5856,060.9968,065.0067,313.00-2.95 %-34.46 %-33.99 %
มกราคม52,731.3454,363.7548,259.7549,872.0061,435.0033,595.005.42 %-13.01 %30.39 %
กุมภาพันธ์57,908.5955,279.0253,366.2654,959.0054,765.011.005.09 %0.93 %100.00 %
มีนาคม58,867.3557,800.7362,302.0941,568.0045,261.9973,200.9929.39 %21.69 %-17.49 %
เมษายน59,769.0559,336.1960,451.5341,568.0032,340.0033,011.0030.45 %45.50 %45.39 %
พฤษภาคม59,642.3461,685.2457,149.0041,398.0044,340.0030.59 %28.12 %
มิถุนายน56,655.3360,657.1576,438.0042,345.0069,473.0025.26 %-14.53 %
กรกฎาคม56,947.4259,217.8367,437.0076,252.0055,829.00-33.90 %5.72 %
สิงหาคม56,044.2160,040.3074,319.0085,420.0056,803.00-52.42 %5.39 %
รวม 6 เดือน328,450.28322,192.54368,813.98264,118.99360,184.02295,911.0019.59 %-11.79 %19.77 %
รวม 12 เดือน668,618.76733,168.12622,597.99683,201.01628,567.99-2.18 %14.27 %