เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน22,149.1321,860.8622,434.771.0043,102.0021,994.00100.00 %-97.17 %1.96 %
ตุลาคม22,513.2122,670.1021,022.7926,400.0036,538.0033,288.00-17.26 %-61.17 %-58.34 %
พฤศจิกายน22,409.3421,885.6721,571.8933,535.0134,746.0031,903.00-49.65 %-58.76 %-47.89 %
ธันวาคม22,227.3920,709.0220,552.1331,292.0030,945.0021,479.00-40.78 %-49.43 %-4.51 %
มกราคม21,571.8922,330.9919,846.1432,385.0029,452.0116,310.00-50.13 %-31.89 %17.82 %
กุมภาพันธ์23,636.1722,670.1021,885.6732,615.0030,678.0017,857.00-37.99 %-35.32 %18.41 %
มีนาคม24,082.0824,054.7923,768.3040,660.0032,911.0025,388.01-68.84 %-36.82 %-6.81 %
เมษายน24,575.3524,082.0823,062.3124,270.0017,684.0024,045.001.24 %26.57 %-4.26 %
พฤษภาคม24,027.5024,423.5023,532.9734,577.0017,563.0016,181.00-43.91 %28.09 %31.24 %
มิถุนายน23,271.2422,879.4723,140.7644,740.0017,641.0019,011.00-92.25 %22.90 %17.85 %
กรกฎาคม22,801.1222,853.5122,591.6543,523.0121,346.0022,382.00-90.88 %6.60 %0.93 %
สิงหาคม22,487.7022,513.2122,905.4345,858.0121,346.0017,668.00-103.92 %5.18 %22.87 %
รวม 6 เดือน134,507.13132,126.74127,313.39156,228.01205,461.01142,831.00-16.15 %-55.50 %-12.19 %
รวม 12 เดือน275,752.12272,933.30266,314.82389,856.04333,952.01267,506.01-41.38 %-22.36 %-0.45 %