เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน83,471.6794,974.0795,731.4112,458.0015,820.7410,971.2685.08 %83.34 %88.54 %
ตุลาคม61,550.74101,461.0089,706.3620,721.25124,789.0240,256.5366.33 %-22.99 %55.12 %
พฤศจิกายน80,171.0393,727.2392,049.4427,872.24153,487.0840,012.5365.23 %-63.76 %56.53 %
ธันวาคม77,532.2782,810.6787,698.0123,448.69124,589.0330,256.5369.76 %-50.45 %65.50 %
มกราคม79,099.7994,065.3584,685.4812,545.00134,528.2030,012.5384.14 %-43.02 %64.56 %
กุมภาพันธ์80,236.4793,019.0793,388.3412,055.20142,546.2240,012.5384.98 %-53.24 %57.15 %
มีนาคม83,811.30103,499.66101,421.7412,550.00124,348.2230,256.5385.03 %-20.14 %70.17 %
เมษายน103,499.6698,409.225,971.3416,015.0018,575.0884.53 %81.12 %
พฤษภาคม104,848.19100,417.5712,578.0614,057.0011,250.0586.59 %88.80 %
มิถุนายน98,442.6798,743.9424,550.2313,450.0012,405.3086.34 %87.44 %
กรกฎาคม98,442.6796,400.8710,054.7911,600.2610,462.6688.22 %89.15 %
สิงหาคม3,481,899.0097,739.7715,200.9411,600.2611,763.5799.67 %87.96 %
รวม 6 เดือน462,061.97560,057.39543,259.03109,100.38695,760.29191,521.9176.39 %-24.23 %64.75 %
รวม 12 เดือน4,550,689.251,136,392.14190,005.74886,831.03286,235.1080.51 %74.81 %