เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน132,962.7889,273.8699,897.3649,856.0030,120.0052,596.0062.50 %66.26 %47.35 %
ตุลาคม135,173.6632,871.3876,765.2141,346.0056,322.0037,392.0069.41 %-71.34 %51.29 %
พฤศจิกายน118,093.7730,063.8685,085.2539,861.0062,002.0026,064.0066.25 %-106.23 %69.37 %
ธันวาคม110,191.5973,272.9373,292.5945,121.0051,461.0024,480.0059.05 %29.77 %66.60 %
มกราคม113,299.2784,112.5168,080.6745,787.0053,626.0019,052.0059.59 %36.24 %72.02 %
กุมภาพันธ์132,962.7896,769.3572,927.7141,863.0062,150.4027,460.0068.52 %35.77 %62.35 %
มีนาคม145,311.6934,392.12104,011.0636,340.0051,213.0019,849.0074.99 %-48.91 %80.92 %
เมษายน134,118.6333,924.2093,379.5334,433.3453,647.5421,697.0074.33 %-58.14 %76.76 %
พฤษภาคม139,517.3037,199.6490,774.6431,232.4753,564.1421,278.0077.61 %-43.99 %76.56 %
มิถุนายน141,390.0035,327.96100,331.9352,300.9041,360.00-48.04 %58.78 %
กรกฎาคม133,899.1434,509.1091,497.3831,200.4752,300.9035,000.0076.70 %-51.56 %61.75 %
สิงหาคม132,759.8432,403.4692,453.8030,050.0052,000.0034,560.0077.37 %-60.48 %62.62 %
รวม 6 เดือน742,683.85406,363.89476,048.80263,834.00315,681.40187,044.0064.48 %22.32 %60.71 %
รวม 12 เดือน1,569,680.45614,120.371,048,497.14630,707.87360,788.00-2.70 %65.59 %