เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน23,047.8523,288.1723,372.4714,950.0010,880.0010,100.0235.13 %53.28 %56.79 %
ตุลาคม23,625.6823,710.0617,202.0812,960.0013,443.7010,500.1045.14 %43.30 %38.96 %
พฤศจิกายน21,830.5320,856.6812,377.7714,720.0011,682.5011,550.0032.57 %43.99 %6.69 %
ธันวาคม21,178.7419,744.3218,259.7412,640.0010,280.3911,334.0040.32 %47.93 %37.93 %
มกราคม20,419.3421,263.1116,961.2712,020.7110,674.1212,005.0041.13 %49.80 %29.22 %
กุมภาพันธ์23,047.8520,937.8419,326.9814,508.4410,746.0011,250.0037.05 %48.68 %41.79 %
มีนาคม25,397.6114,383.6624,553.8413,500.1212,308.8313,205.2246.84 %14.42 %46.22 %
เมษายน25,644.7914,187.9624,975.7211,200.0010,874.3212,205.2256.33 %23.36 %51.13 %
พฤษภาคม25,144.4815,557.8325,650.7417,120.0010,684.4012,105.2231.91 %31.32 %52.81 %
มิถุนายน24,508.6314,775.0524,638.2117,040.0010,340.0012,105.2230.47 %30.02 %50.87 %
กรกฎาคม24,131.9514,432.5824,216.337,125.0010,340.0012,035.2270.47 %28.36 %50.30 %
สิงหาคม23,203.8013,551.9524,469.466,000.0010,223.0011,981.3574.14 %24.56 %51.04 %
รวม 6 เดือน133,149.99129,800.18107,500.3181,799.1567,706.7166,739.1238.57 %47.84 %37.92 %
รวม 12 เดือน281,181.25216,689.21256,004.61153,784.27132,477.26140,376.5745.31 %38.86 %45.17 %