เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน68,215.1768,494.8970,019.6472,905.0180,736.0178,541.00-6.88 %-17.87 %-12.17 %
ตุลาคม68,494.8969,926.8466,028.0961,697.0055,741.0183,107.999.92 %20.29 %-25.87 %
พฤศจิกายน65,659.3765,419.7466,397.9373,893.0084,971.0155,345.00-12.54 %-29.89 %16.65 %
ธันวาคม61,998.1257,990.6459,844.5668,131.0160,662.0060,929.00-9.89 %-4.61 %-1.81 %
มกราคม61,825.2562,783.7857,200.8352,058.0052,586.0041,117.0015.80 %16.24 %28.12 %
กุมภาพันธ์64,826.9464,148.1262,150.5749,837.9959,250.0055,379.0123.12 %7.64 %10.90 %
มีนาคม70,881.4772,848.3673,494.0055,434.9952,077.0076,797.9921.79 %28.51 %-4.50 %
เมษายน77,320.8676,297.2669,532.4447,130.9935,486.0050,963.0039.04 %53.49 %26.71 %
พฤษภาคม77,325.2476,082.5875,733.1968,807.0041,238.0044,542.0011.02 %45.80 %41.19 %
มิถุนายน71,067.3873,641.3473,206.1398,259.0045,513.0054,545.00-38.26 %38.20 %25.49 %
กรกฎาคม69,878.9671,578.0870,427.7386,414.0069,172.0059,583.00-23.66 %3.36 %15.40 %
สิงหาคม66,824.2867,404.2071,732.1874,850.0080,505.0045,140.00-12.01 %-19.44 %37.07 %
รวม 6 เดือน391,019.74388,764.02381,641.62378,522.00393,946.03374,419.003.20 %-1.33 %1.89 %
รวม 12 เดือน824,317.94826,615.84815,767.29809,417.98717,937.03705,990.001.81 %13.15 %13.46 %