เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน96,646.7364,386.5328,943.4539,863.0039,179.0042,380.0058.75 %39.15 %-46.42 %
ตุลาคม99,991.2372,850.6427,546.1829,583.0032,941.0140,839.0070.41 %54.78 %-48.26 %
พฤศจิกายน98,655.0197,722.6627,446.3840,755.9941,453.9928,381.0058.69 %57.58 %-3.41 %
ธันวาคม92,437.0079,093.4224,851.4534,818.0030,049.0028,542.9962.33 %62.01 %-14.85 %
มกราคม99,699.3093,785.1223,753.5929,602.0130,882.0021,554.0070.31 %67.07 %9.26 %
กุมภาพันธ์90,245.3490,423.1625,247.8427,228.0031,531.0133,319.4769.83 %65.13 %-31.97 %
มีนาคม104,387.0325,414.6629,310.7121,845.9921,638.0047,947.0079.07 %14.86 %-63.58 %
เมษายน103,815.8013,422.233,594.5218,835.9915,238.9920,558.0081.86 %-13.54 %-471.93 %
พฤษภาคม114,180.2532,604.9030,374.7939,355.0019,846.0020,219.9965.53 %39.13 %33.43 %
มิถุนายน112,852.4831,787.9026,997.3151,510.0021,677.0034,256.0054.36 %31.81 %-26.89 %
กรกฎาคม103,689.73109,887.845,755.6845,327.0044,974.0021,194.0056.29 %59.07 %-268.23 %
สิงหาคม102,216.6999,504.586,956.1747,035.0045,293.0019,571.0053.99 %54.48 %-181.35 %
รวม 6 เดือน577,674.60498,261.52157,788.89201,850.00206,036.01195,016.4665.06 %58.65 %-23.59 %
รวม 12 เดือน1,218,816.58810,883.63260,778.07425,758.98374,703.00358,762.4565.07 %53.79 %-37.57 %