เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน301,667.97337,732.47185,218.2724,231.9125,107.7626,048.9691.97 %92.57 %85.94 %
ตุลาคม301,888.25344,793.09162,377.3416,449.8318,202.8325,278.6294.55 %94.72 %84.43 %
พฤศจิกายน288,213.88321,257.72168,713.5223,950.4420,968.1317,936.8891.69 %93.47 %89.37 %
ธันวาคม531,123.88289,484.97140,222.7820,951.8717,133.2317,479.7296.06 %94.08 %87.53 %
มกราคม504,917.88299,077.25140,021.0514,181.0712,918.979,183.0897.19 %95.68 %93.44 %
กุมภาพันธ์538,187.69309,350.88146,980.5217,456.3216,020.4913,202.1896.76 %94.82 %91.02 %
มีนาคม581,242.69357,970.84140,114.3821,127.0118,601.8620,618.7696.37 %94.80 %85.28 %
เมษายน641,911.13227,286.0624,739.3215,773.337,771.5216,268.1397.54 %96.58 %34.24 %
พฤษภาคม633,585.56230,882.3626,603.2422,232.5312,061.8112,907.9596.49 %94.78 %51.48 %
มิถุนายน584,697.81240,877.94182,824.0925,335.7115,539.1715,167.4595.67 %93.55 %91.70 %
กรกฎาคม593,276.50228,617.05169,437.2322,639.4922,307.0518,055.9896.18 %90.24 %89.34 %
สิงหาคม547,543.06224,292.89179,143.0822,590.5925,357.6315,479.0495.87 %88.69 %91.36 %
รวม 6 เดือน2,465,999.551,901,696.38943,533.48117,221.44110,351.41109,129.4495.25 %94.20 %88.43 %
รวม 12 เดือน6,048,256.303,411,623.521,666,394.82246,920.10211,990.45207,626.7595.92 %93.79 %87.54 %