เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน38,124.2529,987.8083,938.1510,816.007,808.0015,896.0071.63 %73.96 %81.06 %
ตุลาคม38,124.2530,614.7275,994.149,608.008,224.0011,904.0074.80 %73.14 %84.34 %
พฤศจิกายน36,397.3728,524.9880,565.9511,880.009,240.007,648.0067.36 %67.61 %90.51 %
ธันวาคม34,936.1625,703.8372,071.039,576.007,232.007,184.0072.59 %71.86 %90.03 %
มกราคม34,271.9727,375.6267,209.189,120.007,560.005,864.0073.39 %72.38 %91.28 %
กุมภาพันธ์36,530.2028,316.0071,864.038,040.006,456.007,616.0077.99 %77.20 %89.40 %
มีนาคม41,397.0231,764.0888,769.038,864.006,288.0010,000.0078.59 %80.20 %88.73 %
เมษายน46,791.5933,017.9263,121.097,552.006,568.007,264.0083.86 %80.11 %88.49 %
พฤษภาคม44,099.8087,564.0212,672.008,896.008,704.0071.27 %90.06 %
มิถุนายน39,718.2986,253.6912,024.007,093.049,720.0069.73 %88.73 %
กรกฎาคม39,054.1180,313.499,384.0013,544.008,640.0075.97 %89.24 %
สิงหาคม37,194.3983,487.689,688.0012,832.008,552.0073.95 %89.76 %
รวม 6 เดือน218,384.20170,522.95451,642.4859,040.0046,520.0056,112.0072.97 %72.72 %87.58 %
รวม 12 เดือน466,639.40941,151.49119,224.00101,741.04108,992.0074.45 %88.42 %