เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน76,047.9076,702.6177,386.7775,734.7270,959.9970,959.990.41 %7.49 %8.30 %
ตุลาคม77,360.0477,922.3271,830.9862,239.0066,638.0180,868.0019.55 %14.48 %-12.58 %
พฤศจิกายน74,925.6373,102.3873,742.16102,558.9994,689.0060,187.00-36.88 %-29.53 %18.38 %
ธันวาคม70,770.7465,005.6666,529.8077,512.0063,215.0067,560.99-9.53 %2.75 %-1.55 %
มกราคม69,889.0971,589.1063,730.2870,000.0071,858.0042,349.00-0.16 %-0.38 %33.55 %
กุมภาพันธ์73,264.5772,891.2168,826.0366,777.0065,865.9972,167.008.85 %9.64 %-4.85 %
มีนาคม78,855.6781,958.3680,470.4670,813.0057,732.5084,127.9910.20 %29.56 %-4.55 %
เมษายน85,955.5583,277.8175,946.9158,772.0033,701.5140,774.0031.63 %59.53 %46.31 %
พฤษภาคม85,474.7383,493.5781,483.7087,958.0050,991.0056,077.00-2.91 %38.93 %31.18 %
มิถุนายน80,332.2981,417.3879,932.19107,177.0047,898.9968,028.00-33.42 %41.17 %14.89 %
กรกฎาคม78,586.5380,470.4677,386.7783,463.0081,645.0060,940.00-6.21 %-1.46 %21.25 %
สิงหาคม75,356.9576,583.4578,317.4093,777.0096,408.0065,490.00-24.44 %-25.89 %16.38 %
รวม 6 เดือน442,257.98437,213.29422,046.02454,821.71433,225.99394,091.98-2.84 %0.91 %6.62 %
รวม 12 เดือน926,819.70924,414.32895,583.44956,781.71801,602.99769,528.98-3.23 %13.29 %14.08 %