เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน20,473.5220,029.3619,855.4817,048.0019,308.0024,864.0016.73 %3.60 %-25.22 %
ตุลาคม19,863.8820,239.1119,073.5220,468.0020,181.0019,546.00-3.04 %0.29 %-2.48 %
พฤศจิกายน19,792.4819,186.0217,899.9717,948.0020,181.0016,826.009.32 %-5.19 %6.00 %
ธันวาคม18,932.4017,103.5216,375.0114,425.0020,485.0016,374.0023.81 %-19.77 %0.01 %
มกราคม18,340.7219,226.2315,951.7415,803.0015,145.0013,204.0013.84 %21.23 %17.23 %
กุมภาพันธ์18,999.4619,753.0417,446.7015,290.0017,863.0016,158.0019.52 %9.57 %7.39 %
มีนาคม19,837.2120,676.9320,146.9518,488.0016,923.0016,923.006.80 %18.16 %16.00 %
เมษายน21,612.5921,095.1818,698.8913,185.0010,950.0011,608.0038.99 %48.09 %37.92 %
พฤษภาคม22,466.5621,248.4220,302.2919,550.0013,701.0013,701.0012.98 %35.52 %32.51 %
มิถุนายน21,028.9220,304.0519,545.6622,746.0015,084.0018,846.00-8.17 %25.71 %3.58 %
กรกฎาคม20,574.4820,953.7013,423.7621,250.0021,225.0013,747.00-3.28 %-1.29 %-2.41 %
สิงหาคม19,626.9920,257.0813,516.6621,442.0021,799.0013,621.00-9.25 %-7.61 %-0.77 %
รวม 6 เดือน116,402.46115,537.28106,602.42100,982.00113,163.00106,972.0013.25 %2.05 %-0.35 %
รวม 12 เดือน241,549.22240,072.64212,236.63217,643.00212,845.00195,418.009.90 %11.34 %7.92 %