เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน393,367.78484,435.25491,234.2835,676.0036,188.0039,957.0090.93 %92.53 %91.87 %
ตุลาคม382,778.94494,633.88462,539.4729,360.0016,068.3332,434.0092.33 %96.75 %92.99 %
พฤศจิกายน372,676.66464,037.97465,737.6938,585.0021,050.0038,585.0089.65 %95.46 %91.72 %
ธันวาคม300,704.75416,456.25428,403.7232,434.0025,010.0029,360.0089.21 %93.99 %93.15 %
มกราคม581,515.31454,005.59406,215.4732,434.0027,099.0028,523.0094.42 %94.03 %92.98 %
กุมภาพันธ์404,300.22467,437.53443,640.6328,523.0033,528.0040,055.0092.95 %92.83 %90.97 %
มีนาคม518,528.81376,050.56510,329.5340,055.0031,588.0032,434.0092.28 %91.60 %93.64 %
เมษายน620,838.25374,373.78373,234.6320,944.0015,505.0019,207.0096.63 %95.86 %94.85 %
พฤษภาคม490,839.00383,107.13396,321.3147,862.0020,393.0021,768.0090.25 %94.68 %94.51 %
มิถุนายน569,994.81371,696.34379,147.3450,827.0016,915.3929,853.0091.08 %95.45 %92.13 %
กรกฎาคม496,333.66367,366.97368,934.6346,353.0038,308.0023,439.0090.66 %89.57 %93.65 %
สิงหาคม434,920.63351,394.50373,234.6343,312.0045,091.0019,101.9990.04 %87.17 %94.88 %
รวม 6 เดือน2,435,343.662,781,006.472,697,771.26197,012.00158,943.33208,914.0091.91 %94.28 %92.26 %
รวม 12 เดือน5,566,798.825,004,995.755,098,973.33446,365.00326,743.72354,716.9991.98 %93.47 %93.04 %