เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน37,638.7533,029.7734,368.633,032.6119,016.0019,016.0091.94 %42.43 %44.67 %
ตุลาคม33,357.8333,472.4832,671.1319,550.9917,737.002,061.1441.39 %47.01 %93.69 %
พฤศจิกายน36,156.8731,639.0432,360.7920,983.002,144.841,880.7841.97 %93.22 %94.19 %
ธันวาคม31,512.7327,854.4229,221.0713,977.001,704.0355.65 %94.17 %
มกราคม34,068.3931,395.0728,721.9516,880.001,787.211,683.5150.45 %94.31 %94.14 %
กุมภาพันธ์34,749.5229,794.6230,646.3418,357.001,803.222,109.5647.17 %93.95 %93.12 %
มีนาคม27,143.0026,617.5234,032.9315,944.001,690.583,615.0641.26 %93.65 %89.38 %
เมษายน25,425.1026,387.0127,875.2313,627.001,324.841,816.4946.40 %94.98 %93.48 %
พฤษภาคม32,748.2926,726.4033,078.142,697.121,891.732,383.4991.76 %92.92 %92.79 %
มิถุนายน33,424.9325,839.6532,123.312,564.883,322.9192.33 %89.66 %
กรกฎาคม32,371.1833,242.1930,302.142,172.102,546.662,550.9393.29 %92.34 %91.58 %
สิงหาคม31,476.6931,300.4730,511.842,290.072,610.232,675.4892.72 %91.66 %91.23 %
รวม 6 เดือน207,484.09187,185.40187,989.9192,780.6028,455.0255.28 %84.86 %
รวม 12 เดือน390,073.28357,298.64375,913.50132,075.7744,819.3866.14 %88.08 %