เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน54,700.0835,938.6031,549.9017,099.1418,907.2218,907.2268.74 %47.39 %40.07 %
ตุลาคม53,247.4834,851.6431,222.5613,082.8810,243.8017,989.9075.43 %70.61 %42.38 %
พฤศจิกายน55,131.8233,560.6331,568.2011,892.5217,247.769,919.9278.43 %48.61 %68.58 %
ธันวาคม53,141.5129,222.6828,918.3115,005.6913,689.5213,541.0871.76 %53.15 %53.17 %
มกราคม51,947.3132,700.1025,982.2713,154.9412,080.149,663.3974.68 %63.06 %62.81 %
กุมภาพันธ์54,733.7627,708.7827,704.5213,671.2914,241.0011,825.8775.02 %48.60 %57.31 %
มีนาคม43,690.7017,092.9038,564.7210,613.8212,200.3518,566.0875.71 %28.62 %51.86 %
เมษายน43,966.7917,544.1933,583.159,230.578,611.5610,374.0179.01 %50.92 %69.11 %
พฤษภาคม44,385.7027,747.9236,660.7211,761.559,629.2310,815.0573.50 %65.30 %70.50 %
มิถุนายน42,138.3237,956.2139,424.9421,086.0011,639.1115,457.0549.96 %69.34 %60.79 %
กรกฎาคม40,790.5338,622.5337,344.2020,431.9817,355.8317,966.2749.91 %55.06 %51.89 %
สิงหาคม39,114.2035,952.3638,628.4717,885.1220,036.5333,253.6254.27 %44.27 %13.91 %
รวม 6 เดือน322,901.96193,982.43176,945.7683,906.4686,409.4481,847.3874.01 %55.46 %53.74 %
รวม 12 เดือน576,988.20368,898.54401,151.96174,915.50165,882.05188,279.4669.68 %55.03 %53.07 %