เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน68,631.6970,105.92206,002.1370,034.0065,246.0088,806.00-2.04 %6.93 %56.89 %
ตุลาคม65,766.8470,765.07206,713.9543,104.0047,011.0078,830.0034.46 %33.57 %61.87 %
พฤศจิกายน64,461.3769,318.22202,201.3475,139.0084,753.0058,309.00-16.56 %-22.27 %71.16 %
ธันวาคม64,299.9268,388.63199,693.4873,262.0081,095.0057,737.00-13.94 %-18.58 %71.09 %
มกราคม65,169.0070,236.97198,913.4429,676.9963,720.0065,067.0054.46 %9.28 %67.29 %
กุมภาพันธ์66,119.8569,302.83191,616.0276,258.0067,801.0085,456.00-15.33 %2.17 %55.40 %
มีนาคม70,671.5674,460.78217,634.7043,320.0051,971.0098,083.0138.70 %30.20 %54.93 %
เมษายน74,027.6176,417.46209,802.9141,281.0024,438.0059,919.9944.24 %68.02 %71.44 %
พฤษภาคม70,921.2976,863.17217,634.7054,553.9926,778.0024,183.0023.08 %65.16 %88.89 %
มิถุนายน69,804.5671,971.86233,413.2390,492.0037,283.0040,355.00-29.64 %48.20 %82.71 %
กรกฎาคม73,964.4771,866.74235,310.7589,156.0061,562.0064,023.00-20.54 %14.34 %72.79 %
สิงหาคม71,595.5072,269.13231,912.7781,984.9986,086.0063,432.00-14.51 %-19.12 %72.65 %
รวม 6 เดือน394,448.68418,117.641,205,140.36367,473.99409,626.00434,205.006.84 %2.03 %63.97 %
รวม 12 เดือน825,433.67861,966.792,550,849.42768,261.97697,744.00784,201.006.93 %19.05 %69.26 %