เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน15,786.5915,553.5814,494.001,552.0012,079.808.19 %90.02 %
ตุลาคม15,678.7315,611.8314,736.0011,978.0011,978.006.01 %23.28 %
พฤศจิกายน15,445.5915,378.8214,736.0013,421.0010,974.864.59 %12.73 %
ธันวาคม15,329.0215,087.5512,004.0013,466.0013,466.0021.69 %10.75 %
มกราคม15,212.4515,495.3312,129.0011,705.009,844.4020.27 %24.46 %
กุมภาพันธ์15,678.7315,670.0914,449.0010,378.009,803.197.84 %33.77 %
มีนาคม16,494.7216,660.3914,450.0010,171.009,983.5212.40 %38.95 %
เมษายน17,369.0017,068.1613,048.008,871.0015,207.0024.88 %48.03 %
พฤษภาคม16,553.0117,068.1611,870.008,453.0011,058.0028.29 %50.48 %
มิถุนายน16,378.1516,077.8611,920.008,450.0012,013.0027.22 %47.44 %
กรกฎาคม16,378.1515,961.351,552.009,805.1512,687.0090.52 %38.57 %
สิงหาคม15,853.5816,077.861,458.009,807.5513,902.0090.80 %39.00 %
รวม 6 เดือน93,131.1192,797.2082,548.0062,500.0068,146.2511.36 %32.65 %
รวม 12 เดือน192,157.72191,710.98136,846.00118,057.70142,996.7728.78 %38.42 %