เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน127,396.77124,575.15116,940.0063,902.0064,331.0059,615.0049.84 %48.36 %49.02 %
ตุลาคม124,688.96125,041.72114,350.9234,020.0135,628.006,321.2472.72 %71.51 %94.47 %
พฤศจิกายน110,335.55123,175.43114,782.4363,439.0069,746.006,789.7442.50 %43.38 %94.08 %
ธันวาคม113,637.82112,755.75110,467.3061,256.0063,792.007,094.5546.10 %43.42 %93.58 %
มกราคม120,980.74115,803.21114,016.7550,077.0152,229.005,317.3658.61 %54.90 %95.34 %
กุมภาพันธ์120,459.64112,909.74110,629.7573,824.0050,265.005,216.6938.71 %55.48 %95.28 %
มีนาคม67,669.1242,845.43137,814.6447,471.0125,493.0077,052.0129.85 %40.50 %44.09 %
เมษายน71,255.8215,911.3737,230.3330,043.0028,000.009,423.2257.84 %-75.97 %74.69 %
พฤษภาคม148,000.7815,911.3737,635.0149,845.0028,805.004,553.6466.32 %-81.03 %87.90 %
มิถุนายน131,578.6736,171.1838,039.6925,242.5927,785.005,699.4980.82 %23.18 %85.02 %
กรกฎาคม1,028,054.7064,557.8337,365.2263,443.0047,251.0021,167.5193.83 %26.81 %43.35 %
สิงหาคม133,473.16119,097.5636,825.6573,169.0159,615.0018,987.1645.18 %49.94 %48.44 %
รวม 6 เดือน717,499.48714,261.00681,187.15346,518.02335,991.0090,354.5851.70 %52.96 %86.74 %
รวม 12 เดือน2,297,531.731,008,755.741,006,097.69635,731.63552,940.00227,237.6172.33 %45.19 %77.41 %