เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน21,220.8718,710.2817,151.9320,340.0019,739.0028,584.004.15 %-5.50 %-66.65 %
ตุลาคม19,642.2218,780.3616,772.1919,242.0023,364.0026,013.992.04 %-24.41 %-55.10 %
พฤศจิกายน19,690.7218,500.0516,835.4820,232.0020,283.0023,438.00-2.75 %-9.64 %-39.22 %
ธันวาคม19,542.1118,079.4016,127.8118,564.0020,082.0027,040.005.01 %-11.08 %-67.66 %
มกราคม19,257.7018,604.1216,102.0419,608.0024,545.9922,247.00-1.82 %-31.94 %-38.16 %
กุมภาพันธ์19,771.1518,777.4516,757.8019,194.0050,405.0127,894.002.92 %-168.43 %-66.45 %
มีนาคม20,517.2520,080.5217,699.0025,530.0030,357.0033,117.00-24.43 %-51.18 %-87.11 %
เมษายน21,136.6318,525.1916,622.1022,014.0019,833.9920,849.00-4.15 %-7.06 %-25.43 %
พฤษภาคม20,612.0518,995.8917,279.8722,182.0017,833.0024,833.00-7.62 %6.12 %-43.71 %
มิถุนายน20,773.5218,381.4817,996.1323,346.0022,866.0029,047.00-12.38 %-24.40 %-61.41 %
กรกฎาคม20,773.5218,204.2617,629.6825,584.0024,388.0026,273.00-23.16 %-33.97 %-49.03 %
สิงหาคม20,108.1718,337.1417,375.1021,426.0024,569.0029,789.99-6.55 %-33.98 %-71.45 %
รวม 6 เดือน119,124.77111,451.6699,747.25117,180.00158,419.00155,216.991.63 %-42.14 %-55.61 %
รวม 12 เดือน243,045.91223,976.14204,349.13257,262.00298,265.99319,125.98-5.85 %-33.17 %-56.17 %