เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน46,482.7048,152.3847,874.7528,830.0011,863.6031,655.0037.98 %75.36 %33.88 %
ตุลาคม37,580.7636,586.4646,814.7917,043.0011,996.0027,331.0054.65 %67.21 %41.62 %
พฤศจิกายน48,264.1051,068.0545,512.5615,443.0011,475.0019,605.0068.00 %77.53 %56.92 %
ธันวาคม42,329.1543,670.5443,801.5624,488.0019,631.0017,448.0042.15 %55.05 %60.17 %
มกราคม45,993.8243,530.0045,439.6224,790.0023,039.0017,900.0046.10 %47.07 %60.61 %
กุมภาพันธ์45,745.4544,020.9444,441.9720,822.0023,640.0021,402.0054.48 %46.30 %51.84 %
มีนาคม19,395.3218,722.9054,369.7917,025.0020,206.0019,004.0012.22 %-7.92 %65.05 %
เมษายน19,508.4818,491.929,407.0015,782.0015,485.0051.78 %16.26 %
พฤษภาคม33,236.0618,692.9215,872.0015,782.007,087.0052.24 %62.09 %
มิถุนายน47,705.4818,893.9213,079.0012,162.008,968.0072.58 %52.53 %
กรกฎาคม49,191.3518,558.9212,203.0017,297.0015,336.0075.19 %17.37 %
สิงหาคม49,054.1118,290.9213,147.0022,114.008,628.0073.20 %52.83 %
รวม 6 เดือน266,395.98267,028.37273,885.25131,416.00101,644.60135,341.0050.67 %61.93 %50.58 %
รวม 12 เดือน484,486.78421,183.64212,149.00204,987.60209,849.0056.21 %50.18 %