เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน44,065.0743,824.5044,481.0519,872.0019,116.0021,396.0054.90 %56.38 %51.90 %
ตุลาคม43,533.4043,988.6443,496.2313,896.0021,108.0019,608.0068.08 %52.01 %54.92 %
พฤศจิกายน44,878.8143,332.0943,660.3721,468.0024,780.0014,196.0052.16 %42.81 %67.49 %
ธันวาคม43,167.9638,457.5742,019.0016,056.0020,004.0017,832.0062.81 %47.98 %57.56 %
มกราคม45,563.1145,048.1741,854.8618,648.0022,128.0015,180.0059.07 %50.88 %63.73 %
กุมภาพันธ์42,749.3242,749.3243,660.3715,660.0017,304.0017,940.0063.37 %59.52 %58.91 %
มีนาคม46,450.6948,435.2545,794.1419,080.0011,544.0023,352.0058.92 %76.17 %49.01 %
เมษายน50,467.5045,301.7310,992.008,161.009,144.0078.22 %79.82 %
พฤษภาคม30,315.9945,794.1420,868.0010,956.0011,604.0031.17 %74.66 %
มิถุนายน44,656.3646,286.5521,864.0014,604.0013,872.0051.04 %70.03 %
กรกฎาคม44,656.3645,465.8721,636.0016,836.0012,504.0051.55 %72.50 %
สิงหาคม44,645.1944,809.3221,552.0022,644.0012,984.0051.73 %71.02 %
รวม 6 เดือน263,957.67257,400.29259,171.88105,600.00124,440.00106,152.0059.99 %51.66 %59.04 %
รวม 12 เดือน525,149.76532,623.64221,592.00209,185.00189,612.0057.80 %64.40 %